Psychika

Psychika a Somavedic

Myšlienky, rozpoloženie, emócie, psychika – to všetko vytvára akési vibrácie, z ktorých sa tvorí realita. Ide o mimoriadne prostý princíp. Ak si ráno naprogramujete, že deň v práci bude hrozný, je naozaj veľká pravdepodobnosť, že váš pracovný deň aj hrozný bude. Pretože kvantové pole tvoria práve vaše sny, deja vu, modlitby… a doň môže svojimi frekvenciami zasahovať aj Somavedic. Dokonca mnoho príčin rôznych ochorení sú akoby naprogramované v kvantovom poli – konkrétne v našej DNA. Zaiste uznáte, že pri hľadaní skutočných príčin chorôb hrá dôležitú úlohu nielen náš aktuálny život, ale aj genetika, životospráva, psychika či správanie. Práve správanie je ovplyvnené posolstvom vašej duše – čo máte prežiť, čo sa máte naučiť a čo vyriešiť. Skúmaním sa dostávate hlbšie do svojho vnútra (psychika), začínate odblokovávať príčiny chorôb, ako aj priebeh doterajšieho života, práce, životného štýlu a celkovej pohody. Somavedic zasahuje do kvantového poľa, napomáha k lepšiemu prepájaniu vedomia s podvedomím. A vaša psychika vám bude vďačná.

Psychika a Somavedic ako partneri, ktorí si pomáhajú

Ako Somavedic funguje a ako naň reaguje vaša psychika? V blízkom okolí vytvorí akési – obrazne povedané – ochranné pásmo, cez ktoré zvyčajne neprenikne elektrosmog či geopatogénny. Je potrebné zdôrazniť, že Somavedic je pomocník, napomáha k vytvoreniu vhodných podmienok, aby ste mohli na sebe pracovať. Je to veľmi jednoduché – všetky riešenia vašich ťažkostí spočívajú vo vás samých. Pretože všetko vonkajšie je odrazom vnútorného. Psychika a Somavedic sú akýmisi partnermi, ktorí si pomáhajú. Pretože prístroje Somavedic prispievajú k pozitívnemu vplyvu na pokojný spánok, útlmu stresu, zlepšenie nálady a v niektorých prípadéch je možné predpokladať, že aj bolesti (fyzickej aj psychickej). Každopádne netreba zabúdať, že využívanie Somavedicu v žiadnom prípade nemá nahradiť lekárske vyšetrenie a nenahradzuje účinky užívaných liekov. Taktiež zvykneme upozorňovať, že Somavedic je všestranný, ale nie všemohúci. Napomáha k eliminácii elektrosmogu a geopatogénnych zón, čo je jednou z jeho primárnych úloh. Avšak keď chcete duchovne rásť alebo prispieť k liečbe ťažkostí – tak gro práce pozostáva len a len na vás. Dobre „nastavená“ psychika je obrovským pozitívom.

Pre vašu lepšiu psychiku a psychickú pohodu

Myšlienky, rozpoloženie, emócie, psychika – to všetko vytvára akési vibrácie, z ktorých sa tvorí realita. Ide o mimoriadne prostý princíp. Ak si ráno naprogramujete, že deň v práci bude hrozný, je naozaj veľká pravdepodobnosť, že váš pracovný deň aj hrozný bude. Pretože kvantové pole tvoria práve vaše sny, deja vu, modlitby… a doň môže svojimi frekvenciami zasahovať aj Somavedic. Dokonca mnoho príčin rôznych ochorení sú akoby naprogramované v kvantovom poli – konkrétne v našej DNA. Zaiste uznáte, že pri hľadaní skutočných príčin chorôb hrá dôležitú úlohu nielen náš aktuálny život, ale aj genetika, životospráva, psychika či správanie. Práve správanie je ovplyvnené posolstvom vašej duše – čo máte prežiť, čo sa máte naučiť a čo vyriešiť. Skúmaním sa dostávate hlbšie do svojho vnútra (psychika), začínate odblokovávať príčiny chorôb, ako aj priebeh doterajšieho života, práce, životného štýlu a celkovej pohody. Somavedic zasahuje do kvantového poľa, napomáha k lepšiemu prepájaniu vedomia s podvedomím. A vaša psychika vám bude vďačná.

Páči sa Vám Somavedic?

Jednoducho nám zavolajte alebo vypíšte kontaktný formulár. Ak máte nejaké otázky, neváhajte a zavolajte.